Ga naar de inhoud

Welkom

DIT IS DE VERNIEUWDE SITE VAN HBV-VOLKSBELANG HELMOND.

DE SITE IS NOG IN AANBOUW, DAAROM ZULLEN VERSCHILLENDE LINKS EN PAGINAS NOG NIET GEVULD ZIJN.

De HuurdersBelangenVereniging Volksbelang (HBVV) komt op voor de belangen van alle huurders van Volksbelang. Zij overlegt regelmatig met de bewonerscommissies en bewonersvertegenwoordigingen. De HBVV adviseert, ondersteunt en informeert huurders en is gesprekspartner voor Volksbelang.

Alle huurders kunnen lid worden van de HBVV. De HBVV wil zoveel mogelijk huurders en bewonerscommissies van Volksbelang bereiken en met hen samenwerken.

Zij behartigen uw belangen als huurder zo goed mogelijk en dragen daarmee actief bij aan prettiger wonen in uw woning in Helmond.

Waarom een Huurdersvereniging?
Een huurdersvereniging is een belangrijke gesprekspartner voor een woningcorporatie.
Alleen huurders kunnen lid worden van een huurdersvereniging en zo meepraten over onderwerpen die belangrijk zijn voor het woonplezier van ons allemaal.

Samen staan we sterker! Hoe meer huurders lid zijn van de huurdersbelangenvereniging, hoe krachtiger onze stem en hoe beter we het goed wonen in een woning van Volksbelang kunnen beïnvloeden.

Wat heeft u aan een huurdersbelangenvereniging?
De huurdersbelangenvereniging (HBV Volksbelang) bestaat uit huurders van woningcorporatie Volksbelang. Met een zelfgekozen bestuur komen zij op voor het belang van alle huurders van Volksbelang. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid, beheer en klachtenafhandeling. HBV Volksbelang is een serieuze gesprekspartner voor woningcorporatie Volksbelang.
Zo geeft de HBV gevraagd en ongevraagd advies en bij sommige onderwerpen vraagt Volksbelang eerst om instemming van de HBV, voordat een wijziging doorgevoerd wordt.

Taken van de huurdersbelangenvereniging Gespreksonderwerpen zijn: betaalbaarheid (zoals de jaarlijkse huurverhogingen), de toewijzing van woningen, plannen voor onderhoud, verduurzaming en renovaties.
Plannen voor de verkoop van woningen, en het beleid voor de ‘servicekosten’ die huurders moeten betalen (zoals kosten voor schoonmaak, verlichting en verwarming van gemeenschappelijke ruimten in een complex).

Heb je vragen voor ons over de HBV Volksbelang? Dan kun je deze stellen via contact@hbvvolksbelang.nl

©HVK2023