De bewonerscommissies moet de zorgen, wensen, angsten en vragen van de bewoners verzamelen. Hoe kijken bewoners aan tegen bv sloop, renovatie of het groot-onderhoud? Een bewonerscommissie brengt dit in kaart en legt het voor aan de verhuurder. Met de vraag hoe de verhuurder daarmee om denkt te gaan en zo nodig suggesties voor hoe het beter kan.

De bewoners bundelen hun krachten
  • De bewonerscommissie bestaat uit huurders en richt zich op de belangen van bewoners van de huurwoningen;
  • De bewonerscommissie informeert en betrekt huurders bij hun standpuntbepaling;
  • De bewonerscommissie organiseert jaarlijks een huurdersvergadering;
  • De bewonerscommissie stelt alle huurders uit haar werkgebied in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten.

De HBV-Volksbelang wordt vertegenwoordigd door een 5 tal bewonerscommissies,

BC Leonardus

B.A.C

Bloem en paardenvelden

Haverveld-Jeruzalem

Residence Oostende