Bewonerscommissies

De bewonerscommissies moet de zorgen, wensen, angsten en vragen van de bewoners verzamelen. Een bewonerscommissie brengt dit in kaart en legt het voor aan de verhuurder. Met de vraag hoe de verhuurder daarmee om denkt te gaan en zo nodig suggesties voor hoe het beter kan.

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies moet de zorgen, wensen, angsten en vragen van de bewoners verzamelen. Een bewonerscommissie brengt dit in kaart en legt het voor aan de verhuurder. Met de vraag hoe de verhuurder daarmee om denkt te gaan en zo nodig suggesties voor hoe het beter kan.

Informatie over de bewonerscommissie

  • De bewonerscommissie bestaat uit huurders en richt zich op de belangen van bewoners van de huurwoningen;
  • De bewonerscommissie informeert en betrekt huurders bij hun standpuntbepaling;
  • De bewonerscommissie organiseert jaarlijks een huurdersvergadering;
  • De bewonerscommissie stelt alle huurders uit haar werkgebied in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten.

Aantal bewonerscommissies

Op dit moment zijn er 5 bewonerscommissies:

  1. B.C. Bloem en Paardenvelden
  2. B.C. Haverveld – Jeruzalem
  3. B.C. Leonardus
  4. Residence Oostende
  5. ’t Patronaat