Meedenken met HBVV over zelf aangebrachte veranderingen

Een weergave van de bijeenkomst op 16 april

Bent u lid van de HBVV? Dan kunt u op een aantal momenten meedoen en meedenken over huurderszaken in beleidsvoorstellen van Volksbelang. Op dinsdag 16 april jl. heeft de HBVV een avond georganiseerd waarbij leden van de HBVV mee konden denken over het nieuwe Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid van Volksbelang. De HBVV is om advies gevraagd en tijdens deze avond kunnen leden helpen inhoud te geven aan het advies.

Het ZAV beleid raakt u belang als huurder direct, want veel huurders hebben een aanpassing aan een
woning gedaan. Een overkapping, een schuur, een buitenkraan, of zelfs een eigen keuken. Het zijn allemaal veranderingen die voor u als huurder het wonen prettig maken. In het beleid gaat het om wat u zelf aan uw woning mag veranderen, waar u toestemming van Volksbelang voor nodig heeft en wat u niet mag aanpassen.

Het was fijn dat een behoorlijk aantal leden tijdens deze bijeenkomst mee dacht en kritisch was. Er is goed gediscussieerd over het nieuwe beleid, er zijn vragen gesteld, aanpassingen gemaakt en toevoegingen gedaan.

Een belangrijk onderwerp is hoe er wordt omgegaan met de verandering wanneer een huurder vertrekt uit de woning. Wat mag wel blijven zitten of overgenomen worden door de nieuwe huurder en wat niet? Ook ging het gesprek vaak over het ontbreken van schriftelijke toestemming voor een verandering. Voor oude veranderingen is vaak alleen mondelinge toestemming gegeven.

Alle aanvullingen worden verwerkt in het advies dat HBVV geeft aan Volksbelang. Op deze manier is het niet alleen het advies van de HBVV, maar ook van haar leden. Belangrijk, want u als huurder kunt zo echt meedenken over huurderszaken in het beleid van Volksbelang.

Wilt u ook meedenken over beleid bij een volgende advies aanvraag? Meld u aan bij het bestuur van HBVV, of word lid van HBVV en denk en doe mee!

Ventileren

Ventileren is belangrijk en daarom heeft Volksbelang het belang van ventileren in bovenstaande video uitgelegd.

Waarom ventileren?

Het is beter voor je gezondheid, beter voor de woning en het werkt kostenbesparend. Douchen, koken en wassen zorgen voor waterdamp in huis. Een vochtige woning kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vocht verlaat de woning alleen door goed te ventileren.

Huurverhoging 2024

Je hebt een brief gehad van Volksbelang over de verhoging van je huur vanaf 1 juli. In de brief staat wat dit voor jouw huurprijs betekent. In sommige gevallen gaat de huur niet omhoog.

De huurverhoging vindt plaats aangezien Volksbelang steeds meer moet betalen voor het onderhouden van de woningen door de verhoogde prijzen voor bouwmaterialen. Volksbelang wilt graag dat de huur die je betaalt in lijn is met wat jouw woning waard is.

Voor meer informatie
Wil je meer informatie over de huurverhoging, het aanvragen van toeslagen en andere geldzaken, neem dan een kijkje op de website van Volksbelang of neem contact op met Volksbelang.