Algemene Ledenvergadering HBV Volksbelang op maandag 27 november 2023
Om 19.30 – 21.30 in de Speeltuin Leonardus,
Monseigneur Swinkelsstraatstraat 24, 5701 XM, Helmond


Agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 21 juni 2023
 4. Bestuursverkiezing
 • Penningmeester: Vacant**
 1. Afscheid afgetreden bestuurslid HBV Volksbelang: Marina van Kleef
 2. Voorstel tot statutenwijziging (QR code of www.hbvvolksbelang.nl/alv)
  Begroting 2024
  Activiteitenplanning 2024
  Terugkoppeling ronde tafel gesprekken ALV 25 juni
  Rondvraag en daarna afsluiting met een drankje