Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 juni om 19:30 uur in Wijkhuis de Fonkel
Prins Karelstraat 123
5701 VL Helmond
Volgens artikel 23 lid 5 uit de statuten van Huurders Belangen Vereniging Volksbelang nodigen de leden u uit voor de algemene ledenvergadering.


Uw persoonlijke inbreng Uiteraard kunt u nog tot en met zondag 18 juni voor u belangrijke agendapunten aanreiken voor deze vergadering.


Leden hebben stemrecht
Iedere huurder van Volksbelang is welkom om te komen en kan ter plekke lid worden van de Huurders Belangen Vereniging Volksbelang (vooralsnog één
huurder per huurcontract).


Bestuurskandidatuur
Tevens kan iedere huurder zich kandidaat stellen voor het bestuur, mits u zich aanmeldt als lid van de Huurders Belangen Vereniging Volksbelang.*
De leden die zich inmiddels kandidaat hebben gesteld voor het bestuur zijn: Marina van Kleef.
Sacha van Lierop.